This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information

2021-07-09 - PUBLIKACJA NOWEGO xWG

xWG HOME MADE, które zostały wykonane w jednym oryginalnym kawałku (pomalowane, z przyklejonym obcym przedmiotem lub całkowicie pomalowane ręcznie) nie będą od dzisiaj włączone do Kolekcji. Nie będą też wprowadzane poprawki do wcześniej opublikowanych. W przypadku powtórnego żądania nowej Publikacji, xWG zostanie ZARCHIWIZOWANE
15 9 | Published by: Bizonek66
News archive

< Previous news

Newer news >