This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information

2023-05-09 - označení sad xWG

CZ: Při zadávání nových xWG sad a setů uvádějte prosím vždy do poznámky společný název sady, kolekce vašich xWG. Ulehčí to zadávání do kolekce, zpřehlední vyhledané kusy. EN: When entering new xWG sets and sets, please always include the common name of the set, collection of your xWGs in the notes. It will make it easier to enter the collection, make the searched pieces clearer. NL: Vermeld bij het invoeren van nieuwe xWG-sets en sets altijd de algemene naam van de set, verzameling van uw xWG's in de notities. Het maakt het gemakkelijker om de collectie binnen te gaan, maakt de gezochte stukken duidelijker. PL: Przy wprowadzaniu nowych zestawów i zestawów xWG proszę zawsze w uwagach podać nazwę zwyczajową zestawu, zbiór swoich xWG. Ułatwi to wejście do kolekcji, sprawi, że poszukiwane obiekty będą bardziej czytelne.
4 0 | Published by: Olii05
News archive

< Previous news

Newer news >