This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information

2013-01-17 - Nové kategorie

Úklid v katalogu pokračuje další fází. Dnešním dnem jsem zásadně změnil podporu kategorií pro CWG.

Převedení existujících zahraničních CWG a MWG do nových kategorií musí proběhnout ručně, k čemuž dojde v následujících dnech. Již nyní ale můžete nová CWG do těchto kategorií zařazovat.

0 0 | Published by: niximor
News archive

< Previous news

Newer news >