This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information

2015-12-03 - Historie změn CWG

U každého CWG je nyní možné zobrazit seznam změn, které se s ním udály. Jedná se vždy o změny které se týkají pouze toho jednoho konkrétního záznamu, pokud tedy dojde ke sloučení s jiným CWG, v seznamu změn se to neprojeví a změny u sloučeného CWG budou ztraceny.

1 0 | Published by: niximor
News archive

< Previous news

Newer news >